ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη αξία για την εταιρική φιλοσοφία της Papadatos. Αυτή η αίσθηση ευθύνης πηγαίνει πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Πηγάζει από το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αυτοί ανήκουν. Στο πλαίσιο αυτό η Papadatos έχει δημιουργήσει δύο πρότυπα προγράμματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής δράσης, τα οποία και διευρύνει συνεχώς.

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η εταιρεία εξελίσσοντας το όραμα ενός προϊόντος 100% φιλικό προς το περιβάλλον, κατά την τελευταία δεκαετία έχει αντικαταστήσει σχεδόν κάθε μη οικολογική πρώτη ύλη. Καθώς επίσης, με συνέπεια ανακυκλώνει κάθε περιττό ανακυκλώσιμο υλικό και συσκευασία, ενώ φροντίζει η ξυλεία που χρησιμοποιεί να μην προέρχεται από προστατευόμενα τροπικά δάση.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η Papadatos σέβεται απόλυτα τις αρχές του Fair Trade, και τίθεται ενάντια σε κάθε μορφή καταπάτησης των εργατικών δικαιωμάτων. Με συνέπεια έναντι των κοινωνικών της υποχρεώσεών, συνεισφέρει όπου κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο και δυνατό.

Close